Expertise

family.png

Gezinsbegeleiding

Marloes geeft de omgeving inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van autisme om het contact binnenshuis te optimaliseren.

education.png

Psycho-educatie

Met psycho-educatie biedt Marloes cliënten inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het eigen autisme.

brain.png

Brainblocks

De Brain Blocks methode wordt door Marloes psycho-educatief ingezet en bij therapeutische interventie gebruikt.

home.png

Ambulante begeleiding

Marloes geeft advies op scholen en werkplekken in de ondersteuning en begeleiding van scholieren en medewerkers met autisme.

Werkwijze

"Ik ga uit van de kwaliteiten en de wensen van mijn cliënten en richt me niet slechts op de struikelblokken. Hierbij leg ik de nadruk op zelfbepaling en inzicht in het eigen kunnen. Ik zoek de grenzen op van uitdagen zonder mijn cliënten te overvragen. Samen verkennen we wat haalbaar is. Ik begeleid mijn cliënten altijd op een voor hun vertrouwde locatie."

color_01.png
 

Autisme gespecialiseerd casemanagement en ambulante begeleiding:

 
  • Begeleiding op de gewenste locatie op alle levensgebieden, zoals financiën, huisvesting, sociaal, psychisch en praktisch functioneren.
  • Het doel is zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en zo min mogelijk afhankelijk te hoeven zijn van anderen.
  • Voorbeelden zijn ondersteuning bij het leren voeren van een eigen huishouding, het zelfstandig leren bijhouden van de administratie, schulden aanpakken of juist voorkomen, beheren van een agenda, structuur aanbrengen in het dagelijks leven en zoeken naar een passende daginvulling (werk/school/dagbesteding).
  • Hulp bij het bevorderen van sociale vaardigheden, maken van vrienden en behouden van vriendschappen, aangaan van relaties, et cetera.
  • Ondersteuning op gebied van schoolse zaken, zoals plannen en structureren en beheren van een schoolagenda, inplannen van huiswerk en eventueel inhoudelijke ondersteuning.

Kernwaarden bij mijn werkwijze zijn:

 
Waardering.png

Waardering

Betrouwbaarheid.png

Betrouwbaarheid

Toewijding.png

Toewijding

Zorgzaamheid.png

Zorgzaamheid

Creativiteit.png

Creativiteit

 
fidget-spinner-2377408_1280.jpg
Marloes is een zeer betrokken en menselijke begeleidster die goed is in haar vak. Ik werk nog steeds met veel plezier samen met haar. Waardoor we samen kijken wat cliënten nodig hebben en waar zo nodig de juiste ondersteuning kunnen bieden.
— Dianne de Bruin - Huisden, generalist, WIJeindhoven
color_01.png