logo 2.1.png

 

Ik ben een in 1981 geboren en getogen Brabantse. Ik ben getrouwd en moeder van 4 kinderen. Als persoon heb ik eindeloos geduld, ik ben ruimdenkend en open in mijn houding naar anderen toe. Werken met mensen vind ik geweldig omdat zij mij inspireren. Met mijn enthousiasme en energie kan ik hier 100% voor gaan.

 

Naast mijn werk hou ik van dansen en ik ben muzikaal en creatief actief. Sinds mijn negende speel ik klassiek piano, ik zing, drum en hiernaast knutsel ik graag met allerlei materialen. Ik houd bovendien van reizen die mij in contact brengen met verschillende culturen en gewoontes.

 
Zonder Marloes waren veel obstakels onoverwinnelijk geweest. Ze is een hele fijne begeleidster die van aanpakken weet en weet om te gaan met mensen met ASS. Ik zou niet weten hoe mijn jeugd was verlopen zonder haar. Ik ben blij dat zij mijn begeleidster is.
— Denise, 24 jaar - Cliënt
color_02.png

Ervaring & kunde

 • Adviserende en ondersteunende rol aan onderwijsinstellingen ten behoeve van studenten met een stoornis binnen het autistisch spectrum tijdens hun opleiding, om het opleidingstraject tot een succes te kunnen maken voor beide partijen.
 • Adviserende en ondersteunende rol aan de werkgever ten behoeve van werknemers met een stoornis binnen het autistisch spectrum op de werkvloer, om het voor beide partijen tot een succes te kunnen maken.
 • Ruime praktijkervaring in de ondersteuning van cliënten met een bovengemiddeld tot hoog IQ met een stoornis binnen het autistisch spectrum.
 • Begeleiden van muzikanten met autisme in groepsverband.
 • Ik heb een ruime ervaring op gebied van ondersteuning met schoolse zaken, zoals plannen en structureren, het leren beheren van een agenda en het creëren van overzicht op het dagelijks leven.
 • Ik vind openheid en transparantie in contact heel belangrijk. Vanuit mijn werkwijze wil ik met alle partijen op één lijn zitten en de lijntjes naar elkaar toe kort houden.
 • Ik ben goed in het ondersteunen van de cliënt evenals zijn omgeving in de bewustwording van zijn autisme en wat de impact is op zijn eigen leven en de omgeving. Ik verken de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt door hem uit te dagen zonder te overvragen. Ik ga altijd op zoek naar kwaliteiten en dingen die de cliënt drijven, zodat er gewerkt kan worden vanuit intrinsieke motivatie.
Thuis voelt iemand zich het meest veilig en dat maakt dat ik daar graag ondersteun. Zo zie ik het totaalplaatje en kan ik direct communiceren met het netwerk. Ik vind het ontzettend knap als iemand zich kwetsbaar durft op te stellen en met mij de uitdaging aan wil gaan om zichzelf te ontwikkelen binnen de mogelijkheden van het autistisch spectrum.
happy-3404807_1280.jpg

Creativiteit

Creativiteit is een belangrijke factor in mijn werk. Het geeft mij en mijn cliënten de mogelijkheid om nieuwe ervaringen en inzichten op te doen en te leren van elkaar. Dit is hoe ik creativiteit in mijn werk gebruik:

 

 • Ik ben flexibel, beweeg met de cliënt mee in vraag en aanbod. Ik kan goed improviseren en inzetten wat op dat moment nodig is.

 • Ik ben mezelf, maar ben toch een kameleon. Ik ben inzetbaar in elke laag van de bevolking en in elke cultuur of omgeving. Ik ben respectvol en probeer niet te oordelen.
 • Ik ben muzikaal. Muziek kan uitdrukking geven aan dingen die in woorden soms niet uit te leggen zijn. Muziek verbindt, kent geen taalbarrière en geen sociale barrières.
 • Ik zet muziek in bij groepsbegeleiding. Muzikanten met autisme die graag muziek maken met anderen, maar door de beperkingen van hun autisme daar niet toe in staat zijn, kunnen bij mij terecht. Samen met bandcoaches van het CKE worden muzikanten met autisme aan elkaar gekoppeld en wordt muziek geschreven, gemaakt en gepresenteerd aan publiek.